0(41) 386 43 76 biuro@poltim.net.pl

Oferta

 

 

 

Rodzaje usług:

=

Przygotowanie powierzchni betonowych, stalowych i żelbetowych pod naprawy mostów, wiaduktów, chłodni kominowych, kominów przemysłowych i innych konstrukcji.

=

Usuwanie oznakowań poziomych (farby) wraz z uszorstnieniem nawierzchni asfaltowych i betonowych.

=

Usuwanie starych powłok malarskich z betonu i stali wszelkich konstrukcji.

=

Cięcie i kucie żelbetu, posadzek i tynków.

=

Udrożnianie i czyszczenie wewnętrznych powierzchni rurek w kondensatorach, wymiennikach ciepła, skraplaczach i innych instalacjach.

=

Usuwanie gumy z nawierzchni dróg startowych lotnisk.

=

Czyszczenie zbiorników, cystern, rurociągów.

Usuwanie gumy z nawierzchni dróg startowych lotnisk.

Od wielu lat firma „POLTIM” stosując metodę hydrodynamiczną usuwa gumę z nawierzchni dróg startowych na polskich lotniskach. Uszorstniona w ten sposób nawierzchnia ma lepszą przyczepność i przyczynia się do bezpieczniejszego lądowania i startu samolotów.

Lotnisko

Nawierzchnia drogi startowej

Lotnisko

Usuwanie gumy na drodze startowej

Usuwanie oznakowań poziomych (Farba).

Ten rodzaj usług również wykonywany jest głównie na lotniskach z uwagi na wykorzystanie samej wody bez ścierniwa lub piasku. Dlatego, tak jak w przypadku usuwania gumy, cały proces odbywa się stosunkowo szybko bez zakłóceń w bieżącym funkcjonowaniu lotniska.

Lotnisko

Usuwanie oznakowań

Lotnisko

Usuwanie oznakowań

Przygotowanie powierzchni pod reprofilację.

Odsłanianie zbrojenia w betonie.

Skorodowany beton

Widok skorodowanego betonu i zbrojenia przed kuciem (strop podziemnego zbiornika wodnego)

Beton

Skuwanie betonu wokół zbrojenia

Realizacja

Odsłonięte zbrojenie.

Czyszczenie wewnętrznych powierzchni rurek i rurociągów.

Metoda hydrodynamiczna (550 – 750 bar) z zastosowaniem dysz obrotowych, których kierunek wylotu strumienia wody umożliwia jednoczesne czyszczenie wewnętrznych ścianek rurki i ruch posuwisty dyszy w głąb rurki.

Czyszczenie zbiorników i usuwanie osadów powstałych w trakcie różnych procesów chemicznych.

Ściana zbiornika

Fragment wyczyszczonej ściany zbiornika z twardego osadu klejowego.

Czyszczenie chłodnic i układów olejowych.

Fragment układu olejowego

Zabrudzona chłodnica w układzie

Proces czyszczenia

Stan przed i po wyczyszczeniu

Powierzchniowe kucie betonu z pozostawieniem zbrojenia na wybranym fragmencie słupa.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.