0(41) 386 43 76 biuro@poltim.net.pl

Hydronamika

Zastostowanie metody hydrodynamicznej z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań, dobieranie odpowiednich technologii oraz ciągły rozwój technik wysokociśnieniowych pozwalają nam zaproponować najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązania w dziedzinie przemysłowego czyszczenia oraz specjalistycznego mycia ciśnieniowego.

Czyszczenie hydrodynamiczne

Zasada działania czyszczenia hydrodynamicznego opiera się na wykorzystaniu właściwości tnących strumienia wody, który przecinając warstwę odkładu wytwarza między nim, a podłożem nadciśnienie, które odrywa odkład od podłoża. Wysokociśnieniowy strumień wody uderza w powierzchnię z szybkością ponaddźwiękową, przekazując jej swoją skondensowaną energię i docierając do najtrudniej dostępnych miejsc. W szczególnie trudnych przypadkach stosuje się ciśnienia powyżej 1000 bar. Woda pod takim ciśnieniem przecina beton, rdzę, twarde powłoki epoksydowe i ebonitowe, kamień kotłowy itp. Przy użyciu specjalnych dysz i z dodatkiem ścierniwa możliwe jest cięcie stali. Są takie zastosowania, gdzie metoda hydrodynamiczna jest szczególnie zalecana lub wręcz niezastąpiona.

W zależności od ciśnienia wody, procesy hydrodynamiczne można podzielić na:

Mycie

niskociśnieniowe (P<70 bar)
mycie wysokociśnieniowe (70<P<700 bar)
mycie wysokociśnieniowe (70<P<700 bar)

 

Czyszczenie

wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne (700<P<1700 bar)
wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne (700<P<1700 bar)

Czyszczenie

ultra-wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne (P>1700 bar)
ultra-wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne (P>1700 bar)

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.