0(41) 386 43 76 biuro@poltim.net.pl

Hydrodynamics

The use of hydrodynamic method with the application of state-of-the-art solutions, selection of appropriate technologies and continuous development of high-pressure techniques allow us to offer the best and the most effective solutions in the field of industrial cleaning and specialized pressure washing.

Hydrodynamic cleaning

The operating principle of hydrodynamic cleaning is based on the use of cutting properties of a water stream which by cutting a deposit layer produces overpressure between the deposit and the base thus separating each other. A high-pressure water stream hits the surface with the ultrasonic speed transferring its condensed energy and hence reaching even the most difficult to access places. In particularly difficult situations, the pressure exceeding 1000 bar is used. Water released under such pressure can cut concrete, rust, hard epoxide and ebonite coatings, limescale, etc. Special nozzles in combination with abrasive material can even cut steel. There are certain applications where the hydrodynamic method is particularly recommended, or even irreplaceable.

Depending on the water pressure, the hydrodynamic processes may be divided into:

Washing

low-pressure washing (P<70 bar)

high-pressure washing (70<P<700 bar)

 

Cleaning

high-pressure hydrodynamic

cleansing (700<P<1700 bar)

Cleaning

ultra-high-pressure hydrodynamic

cleansing (P>1700 bar)

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.